De Bibliotheek Eindhoven is de huiskamer van de stad. Hier is iedereen welkom. Het is de plek waar je je kan ontwikkelen, kennis kan opdoen of juist kennis kan delen. De plek voor inspiratie, ontmoeting en ontspanning. Dit beperkt zich niet tot de muren van het gebouw.

Ons streven is om tot in de haarvaten van de stad aanwezig te zijn. Met de Witte Dame als ons kloppend hart, het Microlab in Strijp-S en een mooi bibliotheekpunt in Aalst-Waalre. We zijn verheugd dat we in Aalst-Waalre eind 2017 onderdeel zijn geworden van het splinternieuwe gemeentehuis Het Huis van Waalre.

Met onze aanwezigheid op 72 SPIL-centra, Brede Scholen en kinderdagverblijven hebben we contact met vrijwel alle kinderen in Eindhoven en Aalst-Waalre. Samen met partners ontwikkelden we uitdagende festivals voor de jeugd. We werkten samen om boeiende en taboedoorbrekende lezingen te organiseren. Samen met derden zetten we ons in om werktrajecten op te zetten.

We zijn trots op het feit dat we in 2017 zoveel in samenwerking met zoveel partners realiseerden. Dat we het sámen deden. Dat maakt de bibliotheek ónze bibliotheek. De bibliotheek vóór iedereen en ván iedereen.

De bibliotheek waar mensen centraal staan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feiten en cijfers

Het uitgangspunt bij alle activiteiten van de bibliotheek is dat we ons sterk maken voor de ontwikkeling van alle inwoners van Eindhoven en Aalst-Waalre. De manier waarop dit gebeurt is even divers als de inwoners zelf. Met een wereld aan boeken, digitale materialen, deskundige medewerkers en talloze inspirerende activiteiten. We bieden een podium voor het talent dat in de regio aanwezig is en dagen uit om kennis te delen.

De drie vaste locaties van de bibliotheek

1 De Witte Dame
Eindhoven
1 Microlab
Strijp-S
Eindhoven
1 Huis van Waalre
Aalst-Waalre

De bibliotheek is aanwezig op

Basisscholen en voorschoolse
organisaties in Eindhoven
Brede scholen en
basisscholen in
Aalst-Waalre
Stand alone kinderdagverblijven in Eindhoven

Bezoekers bibliotheek in de Witte Dame

307.486
2016
321.946
2017

Aantal leden van de bibliotheek

Eindhoven
8.807
kinderen en
jongeren
0-18 jaar
10.579
volwassenen

 

Aalst-Waalre
866
kinderen en
jongeren
0-18 jaar
572
volwassenen

 

Jeugdleden schoolbibliotheek
18.114
Eindhoven
1.468
Aalst-Waalre

Aantal abonnementen1

632
2016
859
2017
6.963
2016
7.491
2017
1.123
2016
1.199
2017
471
2016
615
2017

1 Ofschoon onze nieuwe abonnementsvormen goed aanslaan en deze een stijgende lijn vertonen is het aantal betalende leden ten opzichte van 2016 gedaald met 1.350. We schreven in totaal 1.099 nieuwe betalende 18+ leden in.

Projecten op basischolen en SPIL-centra

958
Projecten
28.853 Totaal aantal deelnemers

Werkplekken in de Witte Dame

35
Werkplekken met computer
117
Werkplekken zonder computer
4
Computers speciaal voor kinderen

In beeld

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leesplezier

Plezier in lezen is een noodzakelijke start voor geletterdheid. Dit begint al bij de allerjongsten! We zijn dan ook verheugd dat we steeds meer ouders blij hebben mogen maken met het Boekstartkoffertje

De mediacoaches zetten zich volop in om samen met de scholen en voorschoolse instellingen het leesplezier bij de kinderen te bevorderen.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe producten. We hebben de bezorgservice Boek-aan-Huis meer op de kaart gezet, wat leidde tot fors meer thuisbezorgingen. Het gemak gaat tot aan de voordeur! Ook hebben we een nieuw product gelanceerd: Verse Leeswaren. Ontvang thuis een verrassende box met de meest actuele titels. Bovendien geven we persoonlijk leesadvies en kan je in de Witte Dame een persoonlijk gesprek met een bibliothecaris boeken voor informatie op maat.

Het Taalhuis had ook in 2017 een prominente plek in de bibliotheek.

Aantal uitgeleende boeken

1.000.285

Aantal actieve e-bookleners

465
2016
527
2017


1.907
2016
2.149
2017

Uitgeleende e-books

28.764
2016
33.563
2017

Boekstartkoffertje

39
2016
212
2017

Boek-aan-Huis

412
2016
719
2017

Aantal uitgeleende boeken op de basisscholen en SPIL-centra

425.532

Deskundige vrijwilligers gaven in het Taalhuis aan

175
mensen advies

Schoolprojecten leesplezier

320
projecten


8.261
kinderen deden mee

We werkten samen met

12
bewonersbibliotheken verspreid over alle wijken van de stad ze fungeerden ook als afhaal en inleverlocatie
10 -tallen
andere partijen

Aantal afhalingen bewonersbibliotheken

3.068
2016
3.502
2017

In beeld

 
 
 
 
 
Woensdagmiddag is
Voorleesmiddag
 
 
 
Voorlezen met
de Kamishibai
 
 
Voorstelling WiWaWalvis,
Nationale Voorleesdagen
 
Elke school zijn
eigen schoolbibliotheek

Digitale geletterdheid

Om je in de 21e eeuw goed te kunnen ontwikkelen is digitale geletterdheid een absolute randvoorwaarde. Veel basisscholen springen op deze ontwikkeling in. De mediacoaches met hun up-to-date kennis over digitale ontwikkelingen bieden ondersteuning.

In het Microlab kunnen kinderen naar hartenlust aan de slag met programmeren tijdens de CoderDojo’s, het ontwikkelen van eigen games of het programmeren van robots.

Ook voor volwassenen is er een uitgebreid programma. Zowel in de Witte Dame als in Aalst-Waalre vindt twee keer per week het Digitaal Café plaats voor iedereen die wil werken aan zijn of haar digitale geletterdheid. Voor mensen die hun weg binnen de digitale overheid willen vinden, boden we samen met 55PlusEducatief het programma Digisterker aan. En elke maandag en donderdag oefenen mensen fanatiek aan hun digitale basisvaardigheden tijdens Klik & Tik. Hier bleek zoveel behoefte aan dat er een extra groep is gestart.

Digitaal Café

102
bijeenkomsten

261
bezoekers

Klik & Tik

294
gevolgde lessen

Schoolprojecten digitale geletterdheid

159
projecten
3.569
kinderen deden mee


Vlogger Sterre van Go-Kids
bezocht een CoderDojo

We groeiden ink op social media

2.408
volgers op Twitter
749
volgers op LinkedIn

749
volgers op Pinterest
180.582
unieke bezoekers op de website

8.532
ontvangers algemene
nieuwsbrief

2.240
ontvangers jeugdnieuwsbrief
Pink & Pienter

2.817
ontvangers nieuwsbrief
Jeugd & Educatief

1.641
mensen gebruiken onze handige bieb-app

338
vragen kregen wij binnen via onze nieuwe What's App dienst
 
Stel ons je vraag op What'sapp
via 06 13 71 95 94

In beeld

 
 
Oefenen tijdens Klik & Tik
 
Leren programmeren in het Microlab
 
De BeeBot: spelenderwijs programmeren
 
Oefenen tijdens Klik & Tik
 
Ook digitaal:
zelfservice in de bieb
 
Digitale vaardigheden in de schoolklas
 
Leren programmeren in de schoolklas

Kennisdeling en
Talentontwikkeling

Wij nodigden iedereen uit zijn of haar kennis te delen met anderen. Dat leidt tot een rijk en gevarieerd aanbod aan activiteiten, workshops en lezingen. Enerzijds halen we wetenschappelijke - en soms taboedoorbrekende - onderwerpen op een toegankelijke manier binnen, met een lezingenreeks van GGzE. Anderzijds brengen we verhalen van de straat onder de aandacht, zoals met de activiteiten die we samen met Neos organiseren.

We hadden talloze ‘KennisMakers’ die hun eigen persoonlijke verhaal deelden en zetten een reeks aan spreekuren op waarin specifieke kennis gedeeld werd; voor studenten, vrijwilligers, mensen met juridische vragen, werkzoekenden.

Ook voor de wekelijkse Pop Up Yoga kan je in de Witte Dame terecht. Om goed in de maatschappij mee te kunnen doen, moet je de ruimte krijgen om je talenten te ontwikkelen. Liefst al zo jong mogelijk. Daarom hebben we begin 2017 het Pink & Pienter Plein geopend. Twee dagen in de week wordt een lokaal in basisschool de Driesprong in Tongelre omgetoverd tot een creatieve speelplaats voor kinderen van 2 – 7 jaar.

Een goede beheersing van de taal is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen. Tijdens het Taalcafé kunnen anderstaligen informeel de Nederlandse taal oefenen. Al na twee maanden bleek het succes zo groot dat het in plaats van maandelijks een wekelijks evenement werd.

Evenementen en activiteiten in de Witte Dame

422 6.872
activiteiten en evenementen
voor volwassenen
deelnemers

166 9.517
activiteiten en evenementen
voor de jeugd
deelnemers

Meest bezochte lezing:
Puberbrein - Aletta Smits
Meest verkocht in het winkeltje: Het Sinterklaasbombardement

Samen brachten we mooie projecten tot stand

Human Library, samen met EDIC Pop Up Yoga met Lady Aïda

Groot Eindhoven Dictee, samen met Augustinianum en het Eindhovens Dagblad Stadsdichter verkiezing, samen met Parktheater

Prijs voor Eindhovens Schrijftalent, samen met Van Piere, Natlab door Plaza Futura en Dela WEET IK VEEL-festival, samen met Natlab door Plaza Futura en Architectuurlessen

Tech & Play Kids Festival, samen met véle anderen WOII project, samen met Eindhoven Museum

Evenementen en activiteiten Aalst-Waalre

39
activiveiten
309
deelnemers

In beeld

 
 
Annemarie van Gaal
over ondernemerschap
 
Het Boekiebal
 
Dutch Design Week-expositie
in de Witte Dame
 
Eindhovense finale
Nationale Voorleeswedstrijd
 
Het eerste Groot
Dictee Eindhoven
 
Hugo Borst over Ach, moedertje
 
Taboedoorbrekende gesprekken
tijdens de Human Library
 
Workshop tijdens
de Dutch Design Week
 
Peutervoorstelling AaiPet
door BonteHond
 
Kids Naaiclub in het Microlab
 
Spelen met donker en licht,
Pink & Pienter Plein
 
De stadsdichterverkiezing
 
Tech & Play Kids Festival
 
Het Taalcafé
 
Architectuurlessen tijdens
het WEET IK VEEL FESTIVA
 
Ervaringsmiddag, gesprek met overlevenden WOII

Meedoen

Wij geloven in een ‘inclusieve samenleving’. Een maatschappij waarin iedereen zijn of haar bijdrage levert en in staat gesteld wordt die te leveren. Dat maken we concreet door een waardevolle ervaringsplek te bieden aan vele vrijwilligers en stagiairs. Iedereen krijgt bij ons een ‘maatje’ en een plan om aan eigen leerdoelen te kunnen werken. Studenten vinden in de bibliotheek een stageplaats of krijgen de ruimte om schoolopdrachten uit te voeren.

De bibliotheek is dé plek waar je als werkzoekende een steuntje in de rug vindt door de ‘Walk & Talk’ te bezoeken. We leidden internationals en vluchtelingen rond in onze bibliotheek en met kerst en tijdens de iftar was het bibliotheekcafé dé plek voor ontmoeting.

Rondleidingen voor vluchtelingen

17
groepen
226
deelnemers

De Bibliotheek bood

19
mensen een leer-werktraject
5
mensen een taaltraject

6
mensen met een Wajong uitkering begeleiding


mensen begeleiding naar een betaalde baan
10
2016
14
2017

De Bibliotheek bood ruimte/begeleiding aan

In beeld

 
 
Iftar verbindt
 
 
Vrijwilligersavond
 
Vrijwilliger bij de bieb.
Iets voor jou?
 
Vrijwilligersavond