eindhoven2116.nl
 

100 jaar

Ontwikkeling voor iedereen bereikbaar maken, dat is waar de Bibliotheek Eindhoven zich voor inzet. Dit doet ze in 2016 al honderd jaar. Een missie die de tand des tijds goed doorstaan heeft. Alleen de manier waaróp we ons daarvoor inzetten is veranderd. Naast goed kunnen lezen zijn ook digitale vaardigheden van groot belang om goed mee te kunnen komen in de toekomst.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om iedereen mee te krijgen, de voordelen te benutten van alles wat die digitale ontwikkelingen ons bieden. Wijs er mee om te gaan, zodat iedereen evenveel kansen heeft zich te ontwikkelen en mee kan doen.

Iedereen zou mee mogen en moeten dromen over een fantastische toekomst voor deze regio. Een toekomst die we samen maken, met een bieb die we samen vormgegeven hebben.

Feiten en cijfers

Ontwikkeling voor alle inwoners van Eindhoven en Waalre! Daar maakte de Bibliotheek Eindhoven zich ook in 2016 sterk voor. Met kleurrijke boeken, mooie materialen, deskundige medewerkers en talloze inspirerende activiteiten. Met veel aandacht voor diegenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van lezen en digitale geletterdheid. En met extra aandacht voor diegenen die hier hun talent hebben liggen en dat willen ontplooien. Deze regio barst van het talent en kennis is in overvloed aanwezig. De bibliotheek biedt hier een podium voor, en functioneert als katalysator voor het delen van kennis en de ontwikkeling van talent.

De bibliotheek heeft 2 vestigingen

1 Hoofdvestiging
Witte Dame
Eindhoven
1 Vestiging
‘t Hazzo
Waalre

De bibliotheek is aanwezig op

Basisscholen en voorschoolse
organisaties in Eindhoven
Spilcentra en basisscholen
in Waalre
Kinderdagverblijven stand alone

Bezoekers Bibliotheek in de Witte Dame

307.486

Aantal leden van de bibliotheek

Eindhoven
26.480
kinderen en
jongeren
0-18 jaar
11.929
volwassenen

 

Waalre
2.026
kinderen en
jongeren
0-18 jaar
634
volwassenen

Samen leenden zij

1.086.986 
(luister)boeken, dvd's, cursussen en tijdschriften.

We werkten samen met

12
burgerbibliotheken verspreid over alle wijken van de stad. Ze fungeerden ook als afhaal- en inleverlocatie10-tallen
andere partijen

We introduceerden 3 nieuwe heldere abonnementen

 
 

Met als grootste voordelen: Geen boetes meer en een langere leentermijn.

En we introduceerden een Jeugdclub:

de Pink en
Pienter Bende

In beeld

 
Leesplezier met de kamishibai
 
 
Vaste bezoekers op hun vaste plek
 
Onze Eindhovenhoek
 
 
 
 
 
Een fijne studieplek
 
 

Koers voor de toekomst

Al 100 jaar zet de Bibliotheek Eindhoven zich in om ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken. Ook in het digitale tijdperk blijft deze missie staan als een huis. Wij zien het dan ook als onze taak om digitale geletterdheid als randvoorwaarde voor ontwikkeling te versterken. En we geloven dat het delen van kennis en ervaring met elkaar het leerproces voedt. Zo levert iedereen zijn eigen, waardevolle bijdrage aan de samenleving. Maar we moedigen bovenal plezier in doen en leren aan. Want zo worden vaardigheden sneller eigen gemaakt.

Leesplezier

We zien plezier als een absolute noodzaak om de vaardigheid lezen onder de knie te krijgen. En er wordt met plezier gelezen! Idealiter word je een lezer op de schoot van je ouders. Daarom was er ook dit jaar weer volop aandacht voor de Nationale Voorleesdagen. Was er geen ouder om je voor te lezen? De Voorleesexpress bood een oplossing.

Ook hebben we veel leesplezier op school! Er wordt meer geleend op school en in de Witte Dame. We zijn bijzonder trots op het feit dat we met de opening van het Taalhuis ook kunnen werken aan het vergroten van leesplezier voor laaggeletterden.

De voorlezers van de Bibliotheek Eindhoven kwamen bij

140
gezinnen thuis

 

137
in Eindhoven

Hierdoor bereikten de voorlezers van de Bibliotheek Eindhoven

183
kinderen

Dit werd gedaan door

158
voorlezers en coördinatoren

De vrijwillige voorlezers van de Bibliotheek lazen in het kader van het project ‘Lees je met me mee’ ook voor op 5 scholen

Vrijwilligers leenden op de scholen en spilcentra ruim

449.996
boeken uit aan leerlingen

Aantal actieve e-book-leners in het werkgebied van de Bibliotheek Eindhoven

465
jeugdleden
1.907
volwassen leden


28.764
uitgeleende e-books

In beeld

 
 
Poëzie op het Boekiefest
 
Fresku op het Boekiefest
 
 
Groot Letterfestival
 
 
De Nationale Voorleesdagen
 
Opening Taalhuis en tentoonstelling
 
 
 
De VoorleesExpress vierde feest
 
 
Stefan Boonen - Kinderboekenweek
 
 
 
 

Digitale geletterdheid

In de 21e eeuw hebben we het ook over digitale geletterheid als randvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Daaronder vallen: mediawijsheid, informatievaardigheden en ‘computational thinking’. Vaardigheden waaraan gewerkt kan worden met ons vernieuwde aanbod voor scholen. Maar waar je ook in een informele setting mee aan de slag kunt: in het Microlab organiseren we allerlei activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op deze vaardigheden. Bijvoorbeeld Coderdojo’s waar kinderen leren programmeren.

In de Witte Dame vindt twee keer per week het Digitaal Café plaats voor iedereen die wil werken aan zijn of haar digitale geletterdheid. Op de scholen boden we tijdens de Kinderboekenweek met ons project i.s.m. Lego Education kinderen een kans te werken aan hun 21e-eeuwse vaardigheden.

Digitaal Café

103
bijeenkomsten

E-books lenen, Windows 10, omgaan met je tablet,
Sociale Media
408
bezoekers


20 pedagogisch medewerkers volgden de cursus Voorleescoördinator / Digidreumesen. De locatie waaraan zij verbonden zijn, kreeg het keurmerk ‘Wij spelen Digiwijs’

In het oog springende evenementen en activiteiten


Kinderboekenweekproject i.s.m. Lego Education.

We boekten flinke groei op sociale media

 
 
 

187.242
unieke bezoekers op de website

8.166
ontvangers nieuwsbrief BibliotheekWe introduceerden onze handige bieb-app

In beeld

 
 
G1000
 
De programmeurs van de toekomst
 
 
Genieten met de luisterbiebapp
 
Programmeren met de kleinsten
 
 
Kinderboekenweek Challenge i.s.m. Lego Education
 
Anja Vereijken schreef het begin,..
 
 
Vlogles van Niek Roozen
 
Drones in de Witte Dame
 
 
Coderdojo
Geslaagd en mediawijs!

Kennisdeling en
Talentontwikkeling

Ieder mens die je in je leven tegenkomt heeft kennis of ervaring die jij niet hebt, en iedereen heeft zijn of haar eigen talent. Daar zijn wij van overtuigd. Wij nodigden iedereen uit zijn of haar kennis te delen met anderen. En dat leidde tot een rijk en gevarieerd aanbod aan activiteiten, workshops en lezingen. Soms waren deze ook te volgen via Live Stream. We hadden talloze ‘Kennismakers’ die hun eigen, persoonlijke verhaal deelden en we zetten een reeks aan spreekuren op waarin specifieke kennis gedeeld werd.

Evenementen en activiteiten in de Witte Dame

284 5.584
activiteiten en evenementen
voor volwassenen
deelnemers, volwassenen
96 8.900
activiteiten en evenementen
voor de jeugd
deelnemers, jeugd

Een greep uit de evenementen en activiteiten

Uitreiking Prijs voor
Eindhovens Schrijftalent
Met Natlab en boekhandel Van Piere organiseerden we weer het BoekieBal. Fresku trad op.

en we blijven innoveren

Met 'Expeditie Anton' gaven we vorm aan een innovatieteam dat onze diensverlening zal vernieuwen en op zoek gaat naar nieuwe verdienmodellen

In beeld

 
 
Dutch Design Week
 
 
 
 
 
Urban trail
 
Freedom Lecture
 
Geluksweek
 
 
 
 
Hallo Cultuur
 
Eindhoven Kantelt - Jan Rotmans
 
Een nieuwe jeugdclub
 

Meedoen

Wij geloven in een ‘inclusieve samenleving’; een maatschappij waarin iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar bijdrage te leveren. Wij dragen hieraan bij door een waardevolle ervaringsplek te bieden aan vele vrijwilligers en stagiairs. Iedereen krijgt bij ons een ‘maatje’ en een plan om aan eigen leerdoelen te kunnen werken. De bibliotheek is dé plek waar je als werkzoekende een steuntje in de rug vindt door de ‘Walk & Talk’ te bezoeken. We leidden internationals rond in onze bibliotheek en vluchtelingen kregen met kerst een gastvrije ontvangst in ons bibliotheekcafé.

De bibliotheek organiseerde de Walk&Talk. Drukbezochte netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden

12 bijeenkomsten met thema’s als: Linkedin, Open Solliciteren, Omdenken, de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, Ontdek je talent
621 deelnemers

De bibliotheek bood:

16
mensen een leer-werktraject
7
mensen een taaltraject

9
mensen met een Wajong uitkering begeleiding

10
mensen begeleiding naar een betaalde baan

De Bibliotheek bood ruimte/begeleiding aan

In beeld

 
 
Blij met onze vrijwilligers!
 
De mensen achter de Walk&Talk

Tech & Play Kids Festival

We sloten ons 100-jarig jubileum groots af met het Tech & Play Kids Festival. Tijdens het festival maakten kinderen van 2 tot 14 jaar uit Eindhoven en omstreken kennis met nieuwe technologische ontwikkelingen. Kinderen konden zelf met behulp van een robot zonne-energie opwekken en interactieve kunst creëren. En ze konden de verschillende mogelijkheden van 3D-printen ontdekken, muziek maken, programmeren en solderen. Al met al leverde de samenwerking met zo’n 50 partners een interactief, gevarieerd programma op dat goed in de smaak viel bij jong en oud.