Uitbreiding en verdere professionalisering
2023, het jaar dat samenvattend in het teken stond van groei en uitbreiding. Op diverse vlakken zoals leden, bezoekers en activiteiten, boekte de bibliotheek grote stijgingen. De Bieb Budget abonnementen stegen met maar liefst 54%, de Bieb Comfort abonnementen met 9% en bij de Bieb Deluxe abonnementen zien we 16% groei. In de komende hoofdstukken lees je meer hierover.

2023 stond ook in het teken van verdere professionalisering van de organisatie. We maakten een start met de herinrichting, het managementteam werd verkleind, en de klantprofielteams zijn ingevoerd. Door diverse extra opdrachten vanuit de gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven zijn we flink uitgebreid. De bibliotheek plaatste in 2023 veel vacatures en nam nieuwe medewerkers aan. Meer mensen op de 6e etage in De Witte Dame vraagt ook om meer kantoorruimte, daarom hebben we 14 juli t/m 18 september een kwantitatief werkplekonderzoek uitgevoerd naar de manier van werken en de effectiviteit. De conclusies en adviezen volgen we in 2024 verder op.

Intern ontwikkelen we ons door om de organisatie wendbaar en toekomstbestendig te houden. Onder de naam 'Energie voor de Toekomst' gingen we aan de slag met drie organisatieprincipes: sturen op talent, leiderschapsontwikkeling en het organisatie breed werken vanuit één missie. In maart startte het managementteam met een leiderschapstraject en in mei nam de bibliotheek een Talentmanager aan.

Belangrijkste ontwikkelingen de Bibliotheek Best
2023 was het jaar waarin de bibliotheek vanaf oktober tijdelijk gevestigd is in een kleinere locatie. De huidige locatie in het centrum wordt verbouwd om hier een toekomstbestendige plek van te maken, die voldoet aan de huidige eisen voor duurzaamheid en veiligheid. Als gevolg van de kleinere behuizing is er in 2023 minder geprogrammeerd.

Bijzondere activiteiten de Bibliotheek Waalre
Op 21 maart nam de nieuwe burgemeester van Waalre, Marcel Oosterveer, een eigen gehaakte sjaal in ontvangst van vrijwilligster Gul Shahzad, een uit Afghanistan gevluchte gynaecologe. Sinds de start van het Taalcafé komt ze iedere week Nederlands oefenen, daarnaast is zij initiator van het project 'Haak Aan'. Bij aanstelling van de nieuwe burgemeester ontving hij tijdens een Taalcafé de sjaal als welkomstcadeau. In 2023 is er structureel elke maand op zaterdagochtend in het Engels voorgelezen door een vrijwilligster afkomstig uit Groot-Brittannië. De toegang was gratis en ging vooraf aan voorlezen in het Nederlands.

Opening stadsdeelbibliotheek Tongelre
Op 26 september 2023 is de eerste pilot-locatie in stadsdeel Tongelre geopend. Gedurende 2023 is er door de buurtaanjagers in Tongelre, Gestel, Woensel-Noord en Woensel-Zuid 'participatief onderzoek' (behoeftenonderzoek) opgestart onder de inwoners. Om zo in kaart te brengen wat zij willen zien in een bibliotheek in hun stadsdeel. Daarbij zijn zij ook aangemoedigd om samen met de bibliotheek een rol te pakken in de ontwikkeling, een stadsdeelbibliotheek is immers voor en door inwoners.

Daarnaast bouwen de buurtaanjagers een netwerk op met de diverse kernpartners zoals WijEindhoven, Lumens, CKE, Stichting Ik Wil, Werkplaats Financiën en Kansen voor Kinderen. De nadruk ligt hierbij op de driehoek digitaal - taal - financiën. Aanvullend komt er een wekelijks spreekuur Werkplaats Financiën, een Taalpunt en Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Hoog bezoek
Op 31 maart brachten de Italiaanse senator Laura Garavini, kamerlid Massimo Ungaro en ambassadeur Giorgio Novello een bezoek aan De Witte Dame. Het Eindhovense CDA gemeenteraadslid Miriam Frosi, die het bezoek organiseerde, sloot hierbij aan. In de bibliotheek maakte men kennis met de Italiaanse kinderboekencollectie en ging men in gesprek met vertegenwoordigers van de Italiaanse community in Eindhoven. Op 15 mei verwelkomden we staatssecretaris Gunay Uslu in het kader van de aftrap van de tijdelijke landelijke regeling voor extra middelen bibliotheekwerk, de openstelling van de SPUK-regeling.

Op werkbezoek in Rotterdam en Den Haag
We gingen zelf ook op pad: op 4 februari 2023 bracht een delegatie uit Eindhoven, samengesteld uit politiek, bestuur, maatschappelijke organisaties en inwoners, een bezoek aan de stadsdeelbibliotheken van Delfshaven en de Schilderwijk. Tijdens deze afwisselende en leerzame dag kreeg de afvaardiging niet alleen waardevolle inzichten in het beleid en de successen van de vestigingen. Ook kreeg men inhoudelijk zicht in het mede-eigenaarschap van bewoners en de maatschappelijke betekenis van de bibliotheken.

NPS en Tevredenheidsonderzoek
In december 2022 vond het NPS (Netto Promotor Score) en Tevredenheidsonderzoek plaats onder onze leden en bezoekers. In 2019 was het laatste tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in Eindhoven en in Waalre, voor Best was het een 0-meting. Waalre behaalde met een NPS van +50 een beduidend hogere score dan Eindhoven en Best. Bezoekers zijn tevreden over het aanbod boeken, de behulpzaamheid van het personeel, de openingstijden en sfeer. Samen met alle collega's, vrijwilligers, samenwerkings- partners en inwoners van de regio bereikten we nog veel meer resultaten waar we met trots op terugkijken. In de komende hoofdstukken delen we een samenvatting van een jaar vol mooie ontwikkelingen.

Feiten en cijfers

In 2023 verwelkomden we wederom een groot aantal nieuwe leden en er werden meer fysieke boeken uitgeleend. Van de werkplekken en het Bibliotheek Café, het hart van de bibliotheek in De Witte Dame, maken bezoekers van ochtend tot avond nog steeds onverminderd gebruik. In 2023 verwelkomden we 727 tientjesleden, meer dan in 2022. Iedereen die recht heeft op de Meedoen-bijdrage in de gemeente Eindhoven, ontvangt van de Gemeente Eindhoven het aanbod om een Bieb Comfort Abonnement af te sluiten voor slechts €10.

Verruiming openingstijden en invoering zelfservice na 17.00 uur
Vanaf 30 oktober verlengden we onze openingstijden. Dankzij extra financiële middelen van de rijksoverheid konden we gehoor geven aan deze wens van vele bezoekers. Vanaf nu is de bibliotheek in De Witte Dame van maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur geopend. Vanaf 17.00 uur is de bibliotheek overgegaan op zelfservice, onder het motto: Ervaar het gemak van zelfservice. Zo kunnen bezoekers wel gebruik maken van de bibliotheek, terwijl er geen medewerkers meer aanwezig zijn. Op maandag gaan de deuren al om 10.00 uur open. Als pilot is de bibliotheek iedere eerste vrijdag van de maand zelfs tot 22.00 uur geopend. Tijdens deze avond staat er een leuke activiteit geprogrammeerd. Hiermee komt het aantal openingsuren van 44 op 56 uur per week, en bovenop de 56 uur nog 3 uur extra als pilot op vrijdag.

Meer campagnes
Om beter in te spelen op de behoeften van de verschillende klantgroepen en daarmee samenhang aan te brengen in onze communicatie, activiteiten en collectie, werken we gedurende 2023 steeds meer vanuit campagnes zoals bijvoorbeeld het Bieb Familie Festival, de Bieb Warme Winter Weken, de Bieb Vakantie Weken, de AI Parade, de Nationale Voorleesdagen en Media Ukkie Dagen. Tijdens het Bieb Familie Festival in 2023 ontvingen we in De Witte Dame gedurende 19 dagen 15.489 bezoekers, van wie er 447 een lidmaatschap afsloten. Op 15 oktober ontvingen we tijdens de Grote Feestdag 997 bezoekers en schreven 31 nieuwe leden zich in. De Grote Feestdag vond voor het eerst ook in Waalre plaats.

De vaste locaties van de bibliotheek

De bibliotheek is aanwezig op

64
SPIL-centra en
basisscholen in Eindhoven
3
kinderdagverblijven stand-alone in Eindhoven
4
basisscholen in Best
4
brede scholen in Waalre

De bibliotheek werkt samen met

18
middelbare scholen en
mbo's in Eindhoven*
*6 maken gebruik van de boekenvervoersdienst

Bezoekers De Witte Dame

Aantal leden*

De Witte Dame

de Bibliotheek Waalre

de Bibliotheek Best

Overige

*Aantal leden die lid zijn via de bibliotheek locaties De Witte Dame, Waalre en best, niet via SPIL-centra, basisscholen of kinderopvang

Jeugdleden onderwijsinstellingen*

*Jeugdleden schoolbibliotheken

**De verdeling is gemaakt op basis van de postcode van het bibliotheeklid.

Jeugdleden kinderopvang

Aantal betaalde abonnementen Eindhoven + Waalre + Best*

BiebBudget (€19,- per jaar)

BiebComfort (€47,- per jaar)

BiebDeluxe (€68,- per jaar)

BiebBudget (€19,- per jaar)

BiebComfort (€47,- per jaar)

BiebDeluxe (€68,- per jaar)

Tientjes Leden

2022
2023
624
727
*
Tientjesleden
Eindhoven**
Tientjesleden
Eindhoven**
*Aantal per 1 december 2023
**Voor inwoners die in aanmerking komen voor de Meedoenbijdrage in Eindhoven

Aantal nieuwe leden (18+)

1.863

Totaal aantal projecten op basisscholen en SPIL-centra

2022
2023
1.186
840
projecten
projecten

Totaal aantal deelnemers schoolprojecten

2022
2023
21.245
17.951
deelnemers
deelnemers

Taal

Omdat taal aan de basis staat van onze ontwikkeling programmeren we hier veelvuldig op. Plezier is noodzakelijk bij het stimuleren van de taalbeheersing; wanneer mensen plezier beleven aan taal, dan begrijpen ze een taal sneller en beter. Dit begint al bij de allerjongsten.

Succesvolle doorstart Splinterbieb
Vanuit een behoefte aan meer activiteiten voor kinderen organiseerde de Bibliotheek Eindhoven samen met Speelpark de Splinter tussen 15 september en 15 december twee keer per maand een peuterochtend (voor 0-4 jaar) en een keer per maand een thema-activiteit voor kinderen van 4-8 jaar. Deelname aan deze activiteiten was gratis. De Splinterbieb was een succes in 2023, daarom gaan we er in 2024 mee door.

Van Alle Talen Thuis
Van Alle Talen Thuis (@home in languages) is een impulsprogramma dat kinderen tussen de 0 en 12 jaar de kans biedt om ook op school en kinderopvanglocaties boeken in hun thuistalen te ontdekken en te omarmen. In de komende drie jaar werken we met vijf bibiotheken uit de Brainportregio samen met Hogeschool de Kempel Summa en Bedrijf, HLE, ASML en diverse andere aan dit doel.

BoekStartdag
Op 3 juni vond de BoekStartdag plaats in Eindhoven, Best en Waalre, een dag met activiteiten die in het teken staan van het belang van voorlezen en taalontwikkeling bij jonge kinderen. Voorlezen leidt tot een grote woordenschat en makkelijker zelf leren lezen. In 2023 zijn er in totaal 420 BoekStartkoffertjes uitgereikt.

What's Next
What's Next is het digitale boekadvies van de Bibliotheek Eindhoven en draait in de fysieke bibliotheek. Door de experimenten bij andere bibliotheken leren we wat er beter kan aan What's Next. Daarna gaan we kijken of we What's Next aan kunnen bieden aan de rest van Nederland.

What's Next Junior
What's Next Junior verlaagt de leesdrempel, zorgt voor het vergroten van het leesplezier en een positieve leeservaring voor kinderen. Door boekensuggesties te geven verbetert What's Next Junior op een speelse manier de taalvaardigheid van kinderen. Deze boekentips zijn gebaseerd op een boek dat kinderen al hebben gelezen, of op de leeftijd en interesse die zij hebben, en gekoppeld aan de collectie van de desbetreffende school. Het nieuwe prototype is getest op negen scholen in Eindhoven en Waalre. Na deze tweede succesvolle test hebben we een plan gemaakt voor de uitwerking van What's Next Junior naar product en implementatie in regio Eindhoven. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van een duurzame lange termijn casus, om What's Next Junior uiteindelijk voor elk kind in Nederland beschikbaar te stellen.

Masterplan basisvaardigheden
Naar aanleiding van het Masterplan basisvaardigheden heeft het ministerie van OC&W gelden gereserveerd voor het versterken van de leesbevordering in de kinderopvang en op scholen. Met behulp van dit bedrag worden nieuwe locaties gerealiseerd voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School primair en voortgezet onderwijs. Hiermee versterken bibliotheken de samenwerking met kinderopvang en onderwijs en vergroten we de relevantie van BoekStart en de Bibliotheek op School. In Eindhoven hebben we binnen twee kinderdagverblijven, drie basisscholen en een voortgezet onderwijsinstelling een begin kunnen maken met de Bibliotheek op School.

Leesoffensief Eindhoven
Het Leesoffensief Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek, gemeente Eindhoven, GGD, Lumens, kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. In 2023 is de samenwerking uitgebreid met Brainport Development. Het Leesoffensief Eindhoven organiseerde in 2023 twee webinars in het teken van meertaligheid: 'Meertaligheid en verschillende culturen' en 'De (mogelijke) gevolgen van meertaligheid'. De webinars gaven verdieping aan onderwerpen als meertaligheid, verschillende culturen en de gevolgen van meertaligheid voor onze stad. De programmering op meertaligheid van kinderen wordt verder verkend.

Daarnaast organiseerde de bieb in 2023 een campagne om tijdens de zomervakantie het (voor)lezen en spelenderwijs actief met taal bezig te zijn te stimuleren. 11.750 kinderen uit groep 1 tot en met 4 ontvingen een vakantieplezierboek dat gratis werd uitgedeeld op ruim zeventig scholen in Eindhoven, Best en Waalre.

In 2023 hebben we een Bibliotheek op School kunnen plaatsen in twee extra scholen voortgezet onderwijs (Eckart en Yuverta). De aard van de samenwerkingen verschilt erg: sommige scholen hebben alleen leerlingen lid en/of losse projecten/ rondleidingen door de bibliotheek. Anderen hebben dit aangevuld met de Boekentaxi, inzet mediacoach en structurele afname van projecten.

Samenwerkingen in Best
Het doel is om in gezamenlijkheid het lees-taalonderwijs te integreren binnen bestaande thema's en om verbinding te leggen naar de wijken. In totaal werken we nu actief aan het Leesoffensief op vier kindcentra en vijf kinderdagverblijven. Er zijn gezamenlijke doelstellingen opgesteld en diverse partners betrokken. We organiseren een doorgaande leeslijn en nationale campagnes Best-breed, zoals de Nationale Voorleesdagen en Voorleeswedstrijd. De toekomstvisie is gericht op het voortzetten van het Leesoffensief in Best, waarbij we ons werkveld verbreden. En in samenwerking met meerdere samenwerkingspartners en inwoners, de bibliotheek toegankelijk maken voor iedere inwoner van Best.

Leesoffensief Brabant
Ook in 2023 lag de focus van Leesoffensief Brabant op het voorgezet onderwijs. Vanuit onze adviseursrol binnen de werkgroep werkte de bibliotheek mee aan twee bijeenkomsten voor beleidsmakers, docenten, schoolbesturen, gemeenten en bibliotheken. Daarnaast werd de Inspiratiegids verder ontwikkeld.

Samen Thuis in Taal
Het doel van Samen Thuis in Taal is om Nederlandse en anderstalige kinderen tussen de 2 en 8 jaar met een taalachterstand een grotere woordenschat bij te brengen. De kinderen vinden het leuk om iets te leren; ze groeien en hun zelfvertrouwen neemt toe. Inmiddels is het project op 16 SPIL-centra in Eindhoven actief. In 2023 hebben we hiermee ruim 1.000 kinderen bereikt. Het totaal aantal kinderen waarmee in 2023 gelezen is: in het voorjaar 609 kinderen en in het najaar 551 kinderen.
Vrijwilligers en coördinatoren van de SPIL-centra werkten mee aan een filmpje om het belang van Samen Thuis in Taal te laten zien. Ook lazen ze voor aan kinderen bij de gezinnen thuis; hierbij is bij in totaal 27 gezinnen thuis samen met de ouders een voorleesritueel ontwikkeld.
In 2023 hielden we een enquête over de meerwaarde en het belang van Samen Thuis in Taal onder onze 98 vrijwilligers. 63 Vrijwilligers vulden deze enquête in en gaven aan dat ze zich erg betrokken voelen bij het project, dat ze van meerwaarde zijn voor de taalontwikkeling van de kinderen én dat kinderen groeien in hun ontwikkeling. De termijn van vier jaar liep in december 2023 af maar vanwege het grote succes besloot de gemeente Samen Thuis in Taal op 16 spilcentra de komende vier jaar voort te zetten.

Nationaal Programma Onderwijs
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ondersteunden we 50 basisscholen in Eindhoven en Waalre met aanbod op het gebied van leesplezier, taalmotivatie en ouderbetrokkenheid. Ook ons reguliere aanbod breidden we uit met projectkratten die helpen om het burgerschapsonderwijs vorm te geven, en projecten die aansluiten op de wensen uit het onderwijs.

Uitbreiding internationale jeugdcollectie
In 2023 breidden we de internationale jeugdcollectie uit met Koreaans, Spaans en Turks aanbod. Op 15 april werd de Spaanse kinderboekencollectie geopend door de honorair consul van Spanje. De internationale jeugdcollectie bestaat inmiddels uit 12 talen; in acht talen organiseren we met regelmaat voorleesuurtjes.

Nationale Voorleesdagen
Omdat we het belang van voorlezen niet genoeg kunnen benadrukken, vonden van 25 januari tot en met 4 februari de Nationale Voorleesdagen plaats op al onze vestigingen. Het evenement werd omlijst met mooie activiteiten voor ouders en hun peuters en kleuters, zoals een workshop muzikaal voorlezen, kindertheater en een verrassingsfeestje. Vanzelfsprekend werd er ook voorgelezen en dat in maar liefst 14 talen, waaronder Japans, Bulgaars, Perzisch en Roemeens.

30e Nationale Voorleeswedstrijd
Voor de 30ste keer organiseerden we De Nationale Voorleeswedstrijd. Er namen maar liefst 25 Eindhovense scholen aan deel. Uit vijf voorrondes kwamen vijf finalisten die het op 1 maart tegen elkaar opnamen om voorleeskampioen van Eindhoven te worden. Dat werd uiteindelijk Dux van den Oever uit groep 8 van OBS De Driestam.
In Waalre deden alle vijf de scholen mee aan de voorleeswedstrijd. Julian Cornelissen van basisschool De Wilderen won op 18 februari de finale. Dux en Julian gingen op 11 maart in Goirle naar de halve finale van de provincie Noord-Brabant. Julian won deze halve finale en is bij de landelijke finale behaalde hij een mooie derde plaats. De finale van de Bestse voorleeswedstrijd werd gehouden op maandag 13 februari in 't Tejaterke. Zeven schoolkampioenen hebben onder aanmoediging van 180 klasgenoten gestreden om deze titel. De jury met als voorzitter de burgemeester van Best, Hans Ubachs, Fried van Kemenade en Silvia Masolijn kozen Senna Soetowidjojo van KC de Kiezel als kampioen.

Week Lezen en Schrijven in het teken van laaggeletterdheid
Van 8 tot en met 15 september was de Week van Lezen en Schrijven met extra aandacht voor (de gevolgen van) laaggeletterdheid. Het aantal volwassenen en kinderen dat moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen of een taalachterstand heeft, is nog steeds schrikbarend hoog. Tijdens deze week maakten bezoekers via laagdrempelige activiteiten kennis met de gevolgen van lage basisvaardigheden. We organiseerden ook bijeenkomsten voor professionals.

Eerste Boekenweek voor Jongeren
We ontwikkelden voor het eerst een campagne tijdens de Boekenweek voor Jongeren, met activiteiten en aansprekende campagnes, specifiek gericht op de doelgroep 12 – 18 jarigen. Op de openingsavond van de Boekenweek van Jongeren werd het BookFest georganiseerd, waarbij jongeren mee konden doen met activiteiten, persoonlijk boekenadvies kregen en bookish shops konden bezoeken in De Witte Dame.

Aantal uitgeleende materialen

Aantal actieve e-bookleners

E-bookleners jeugd (0-17)

E-bookleners volwassen (18+)

Uitgeleende e-books en luisterboeken

BorrowBox

565
gebruikers
1.111
geleende materialen

Deelnemers fysiek Taalcafé (gemiddelde per bijeenkomst)

De Witte Dame
45
*
de Bibliotheek Waalre
634
**
online
73
*Per week.
**Totaal in 2023

Aantal uitgereikte Boekstartkoffertjes*

299
2022
420
2023
*Twee gratis boekjes om samen met je baby te lezen.

We werkten samen met

Uitleningen op school*

370.570
2022
443.209
2023
*Stijging van 20%

Schoolprojecten leesplezier

Projecten
781
2022
546
*
2023
Kinderen die deelnamen
15.943
2022
11.828
2023
*In 2023 boden we 413 kamishibai platen (voorleesplaten) aan.

Digitaal

Om alle digitale/online ontwikkelingen in de 21e eeuw goed te kunnen blijven volgen is digitale geletterdheid een absolute randvoorwaarde. In 2023 hadden we de focus op mediawijsheid bij kinderen en op de ontwikkeling van digitale vaardigheden en zelfredzaamheid bij volwassenen en senioren in het bijzonder.

Informatiepunt Digitale Overheid drukbezocht
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) heeft in 2023 weer veel vragen beantwoord voor inwoners van Eindhoven, Best en Waalre. In totaal hebben we ruim 600 vragen beantwoord op onze IDO punten in De Witte Dame, Waalre en Best. Met stip op 1 scoren vragen omtrent de DigiD, veel inwoners komen daar niet verder mee en missen hierdoor de ingang tot talloze overheidswebsites. Het aantal IDO bezoekers in Best is verlaagd als gevolg van de verhuizing naar de tijdelijke locatie. In Waalre is het bezoekersaantal lager omdat er een kwartaal minder een IDO punt heeft gestaan. En in Eindhoven is het aantal lager vanwege een wisseling in het aantal vrijwilligers.

Naast de vaste IDO punten is in 2023 een experiment gestart met de zogenaamde Mobiele IDO service. Op plaatsen waar minimaal drie vraagstellers zijn, kan een boeking gedaan worden voor een Mobiele IDO medewerker. Die komt dan naar deze locatie toe. In 2024 blijven we dit experiment uitbreiden.

AI Parade
De eerste AI Parade werd georganiseerd in mei 2023. Er was een expositie van Verse Algoritmes Genarator, workshops voor volwassenen en kinderen over Kunstmatige Intelligentie en een Books-on-Tour en Tegenlicht Meet Up 040 over dit onderwerp. Ook voor al onze medewerkers organiseerden we workshops over AI en ChatGPT.
In Waalre vond op 13 november een Workshop AI plaats. Een aantal enthousiaste kinderen zijn meegenomen in de wereld van kunstmatige intelligentie en hebben geleerd hoe ze zelf aan de slag kunnen met AI.

Lancering HackShield
Maandag 13 maart gaf wethouder Samir Toub samen met de politie en de Bibliotheek Eindhoven het startsein voor HackShield, een interactief spel om schoolkinderen de online gevaren te leren kennen. Kinderen uit groep 7 werden hiermee voorbereid op de gevaren van nepnieuws, desinformatie en oplichting.

Media Challenge
De Media Challenge is een set kaarten, gebaseerd op de MediaDiamant met daarop vragen over van alles wat met media te maken heeft. In 2023 heeft de Bibliotheek Eindhoven de Media Challenge doorontwikkeld en elk basisschool en voortgezet onderwijs die met ons samenwerkt heeft een set gekregen om te gebruiken in de klassen.

Gastlessen in mediawijsheid door mediacoaches
Om basisscholen te ondersteunen, ondersteunen de mediacoaches regelmatig bij het thema mediawijsheid. Zij gaan met kinderen in gesprek over hun gedrag op social media. Tijdens gastlessen wordt gesproken over hoe je (online) met elkaar omgaat om zo online misstanden tussen kinderen te voorkomen. Ook nemen de mediacoaches kinderen mee in andere valkuilen zoals cybercrime of online misbruik. Tijdens de Media Ukkie Dagen en de Week van de Mediawijsheid organiseerden we ook activiteiten over dit onderwerp voor ouders in de bibliotheken.

Om de driehoek ouder - school - kind te sluiten verzorgden we daarnaast diverse ouderavonden. Hierbij namen we ouders mee in de online leefwereld van hun kinderen, bespraken we valkuilen en reikten tips aan om hun kinderen nog beter te begeleiden (mediaopvoeding). Daarnaast verzorgden we voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals trainingen, gericht op mediawijsheid op school en in de groep. Ook in het voortgezet onderwijs is er behoefte aan handreikingen om kinderen te begeleiden in onze gemedialiseerde samenleving. Ook daar verzorgden we gastlessen, ouderavonden en docententrainingen.

Bezoekers DigiCafé en Informatiepunt Digitale Overheid

Eindhoven
1.025
2022
986
2023
Waalre
105
2022
98
2023
Best
124
2022
79
2023

Deelnemers Klik & Tik

63
2022
88
2023

We zijn aanwezig op social media

Nieuwsbrief ontvangers*

10.294
Nieuwsbrief algemeen
8.660
Jeugdnieuwsbrief
6.870
Nieuwsbrief Best
*In 2023 overgegaan naar nieuw CRM systeem

Mijn eBieb-app

10.004
gebruikers

Schoolprojecten digitale geletterdheid

Projecten
Kinderen die deelnamen

Mens en
samenleving

Toegang tot informatie en kennis zijn essentieel voor zelfontwikkeling. Als inhoudsregisseur brengen wij de juiste partijen samen om onderwerpen onder de aandacht te brengen, die mensen helpen hun welzijn te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving.

Binnen het thema Mens en Samenleving definiëren wij de volgende aandachtsgebieden:
Leren & Opvoeden, Gezondheid, Zingeving & Filosofie, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur, Wetenschap & Techniek, Democratie & Politiek, Economie & Werk, Sociale Identiteit en Erfgoed.

Eerste Eid-al-Fitr
Op initiatief van Youssra Douiyeb van YD Care-Company was er op zondag 23 april 2023 voor het eerst een Eid-Al-Fitr (viering van het Brabants Suikerfeest) in de bibliotheek in De Witte Dame. In samenwerking met meerdere organisaties en stichtingen zorgde Youssra ervoor dat gezinnen met een smalle beurs werden uitgenodigd, zodat ook hun kinderen voor een heel klein bedrag ook konden genieten van een snoepzak, ijsje en popcorn. Het event werd heel goed bezocht. De rol van de bibliotheek beperkte zich deze eerste keer tot het faciliteren met ruimte, personeel en enkele activiteiten. In 2024 neemt de bibliotheek het verzorgen van het programma en de marketing op zich, terwijl Youssra opnieuw de samenwerkingspartners hierin attendeert op deze middag.

Indonesische culturele maand in Best
Op 1 april 2023 bracht ambassadeur (de heer Mayerfas) van Indonesië een bezoek aan de Bibliotheek Best.

WEET IK VEEL! Festival
Het WEET IK VEEL! Festival vond plaats in de zomervakantie tijdens De Bieb Vakantie Weken en werd georganiseerd voor basisschoolkinderen. Activiteiten waar kinderen aan deelnamen waren o.a. free runnen, schilderen, muziekinstrumenten bespelen, tekenworkshops, etc. Enkele reacties van deelnemers:
“Goede organisatie, lekkere lunch. Locatie prima bereikbaar. Overall, de kinderen komen graag terug.” “Een super zomerkamp met originele activiteiten!”

Groencafé
In Samenwerking met IVN Eindhoven-Veldhoven, Trefpunt Groen Eindhoven en Art & Tech Society werden voor de natuur- en groen minnende bewoners verschillende bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer Groencafé.

Waalre in gesprek
'Waalre in gesprek' is een samenwerking tussen Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), gemeente Waalre en de Bibliotheek Waalre. De thema-avonden sluiten aan op actuele onderwerpen die in de gemeente Waalre spelen op sociaal-maatschappelijk vlak en leiden tot meer kennis over een bepaald onderwerp. Er wordt een prettige en veilige setting geboden om thema's op sociaal/maatschappelijk vlak in Waalre bespreekbaar te maken met elkaar én samen met de instanties in Waalre die gericht zijn op preventie en behandeling. Op 19 april ging Waalre in Gesprek over 'Actueel drugsgebruik onder jongeren, feiten en fabels'. Preventiewerker Floris Brocaar gaf uitleg over trends, gebruik, risico's en effecten van actueel drugsgebruik onder jongeren.

Positief Opvoeden
Op 26 september vond er in samenwerking met GGD Waalre een bijeenkomst plaats over 'Positief Opvoeden' in Wijkcentrum De Pracht. Tijdens deze voorlichtingsavond werden alledaagse problemen besproken en kregen bezoekers praktische handvatten aan de hand van vijf basisprincipes volgens de methode 'Positief Opvoeden'.

Activiteiten voor internationals
Voor bewoners in Eindhoven met een niet-Nederlandse achtergrond programmeerden we uiteenlopende activiteiten. Een greep uit het aanbod in 2023:
- 4 workshops 'Meet your inner cartoonist', Engels gesproken met Hani Javan Hemmat;
- Poetry & Music voorstelling, met Carola Eijsenring en het Burning blood ensemble;
- Meerdere 'Expat Parent Support Group' meetings, met Elif Durgel;
- Workshop 'Let's paint the music', met Asja Zakaryeva (meerdere keren, voor zowel volwassenen als kinderen);
- Lezing 'Çlassical humour', met Asja Zakaryeva';
- Workshops Boekbinden (Engels gesproken, maar ook voor Nederlanders);
- Bulgaarse Book Fair;
- Mums & Toddlers, informele samenkomst;
- Health Lounge (infomarkt en presentaties) i.s.m. het Holland Expat Center South;
- Lounge International Communities & Language (infomarkt & presentaties), i.s.m. het Holland Expat Center South;
- Boekpresentatie Dimiter Rouskov (Bulgaars);
- Dichtbundel presentatie 'The Crossings', van Chaitali Sengupta.

Rondleidingen voor vluchtelingen
We hebben een rondleiding gegeven voor Vluchtelingenwerk, zij geven regelmatig zelf rondleidingen bij ons in de bibliotheek. Er zijn ook rondleidingen gegeven voor Taalkracht en ook een aan Werkvloer taal, deze docenten van Werkvloer taal geven zelf ook rondleidingen.

Bieb Warme Winterweken
Een succesvolle afsluiting van dit jaar waren de Bieb Warme Winter Weken, die plaatsvonden van 1 december tot en met 7 januari. De bibliotheken in Eindhoven, Best en Waalre werden omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek waar allerlei winterse activiteiten te beleven waren. Met 25.183* bezoekers in De Witte Dame was het een warm samenzijn, waar iedereen welkom was.

*Geen bezoekcijfers van Best of Waalre bekend.

Aantal deelnemers aan fysieke activiteiten

De Witte Dame
de Bibliotheek Waalre
de Bibliotheek Best

Aantal deelnemers cursussen de Bibliotheek Best

216
2022
212
2023

Aantal online activiteiten

Aantal deelnemers online activiteiten

Activiteiten ter professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Activiteiten

Deelnemers

Samen voor
de toekomst

Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen in staat gesteld wordt zijn of haar bijdrage te leveren. Dat maken we concreet door een waardevolle werkervaringsplek te bieden aan vele vrijwilligers en stagiairs. Vrijwilligers krijgen bij ons een 'maatje', iemand die hen persoonlijk begeleidt. Daarnaast bieden we een plan aan om aan eigen leerdoelen te werken. De bibliotheek biedt studenten een stageplaats of ruimte om schoolopdrachten uit te voeren. Afgelopen jaar waren 113 studenten o.a. bezig met een analyse, planning en control cyclus, en het maken van een communicatieplan voor de bibliotheek.

Vrijwilligersbeleid
Zoals op elk vlak in de organisatie is ook het onderdeel 'vrijwilligers' in beweging. In 2023 was er ruimte voor ontwikkeling, groei en ook voor het vieren van succes.
In januari heeft de Bibliotheek Eindhoven bij de Nationale Vrijwilligersprijzen een bedrag van €750,- gewonnen. Om dit te vieren vond er in juni een Overwinningsborrel plaats speciaal voor alle vrijwilligers.
Groei zien we in de aantallen vrijwilligers maar ook de begeleiding die we hen kunnen geven. Dit in de vorm van een tweede coördinator vrijwilligers sinds april.
De tweede helft van 2023 hebben de stadsdeelbibliotheken meer vorm gekregen. Het bemensen en vorm geven gaan we samen met de vrijwilligers doen. De vrijwillige energie uit de wijken helpt ons een betere dienstverlening neer te kunnen zetten, helemaal naar vraag van de bewoners.

Ontwikkeling als missie.
De laatste jaren zien we steeds meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die hun weg naar ons vinden. In de vorm van vrijwilligerswerk werken ze aan re-integratie. Er worden ervaringen opgedaan, zelfvertrouwen wordt gekweekt en er ontstaan mooie ontmoetingen. Ook in 2023 stroomden acht mensen door naar een betaalde baan en zijn mensen vertrokken met de volgende boodschap, “Dankzij het vrijwilligerswerk in de bibliotheek weet ik wat ik kan en leuk vind, door de warme en open omgeving heb ik stappen kunnen maken waardoor ik verder kan”.

Bibliotheek van de Toekomst goes DDW
Met de Bibliotheek van de Toekomst (een regionale samenwerking voor een digitaal platform met een veilige, laagdrempelige en interactieve beleving van het brede bibliotheekaanbod) hebben we in 2023 deelgenomen aan de Dutch Design Week. In een tot belevingsruimte omgebouwde pop-up bus van Bibliotheek de Kempen konden jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar deelnemen aan creatieve sessies om mee te denken over de toekomst van de acht bibliotheken in de Brainport regio.

Hotspot
De plannen voor de Hotspot, de plek waar de klantreis voor iedere Eindhovenaar en misschien wel iedere inwoner van de regio begint, gaat onverminderd verder. Het concept is uitgewerkt, er zijn locatie-studies verricht en het plan is financieel doorgerekend. Eind 2023 besloot het college van B&W een projectleider aan te stellen, die een plan moet opstellen of en op welke wijze Hotspot gerealiseerd kan worden. Duidelijk is wel dat door de groei van de stad en de groei van het aantal activiteiten en bezoekers van De Witte Dame, de grenzen zijn bereikt. De doorontwikkeling van De Witte Dame en het Victoriapark (omgeving) bieden meer dan voldoende aanknopingspunten.

De bibliotheek werkte gedurende 2023 samen met:

23
mensen een
leer-werktraject
8
mensen een
taaltraject
8
mensen die doorstroomden
naar een betaalde baan
5
stagiairs
Planning & Control
6
stagiairs
Gedragsinterventie
102
studenten
Communicatie
360
vrijwilligers

Schoolprojecten ouderbetrokkenheid

2022
2023
46
47
projecten
1.090
867
ouders die deelnamen

Met dank aan: